Varme en het milieu

Varme en het milieu

Hoe duurzaam is een Varme warmtepomp?

Isolatiemateriaal

Om warmteverlies te voorkomen, zijn alle watervaten (ook van een CV ketel) geïsoleerd, meestal met purschuim (polyurethaanschuim). De purschuim-soorten die tot nu toe gebruikt werden, bevatten fluorkoolwaterstoffen (HKF’s). Deze groep stoffen heeft een relatief hoge impact op het milieu. Deze belasting wordt uitgedrukt in een GWP waarde (Global Warming Potential). Hoe lager het GWP hoe beter dus. Varme warmtepomp-boilers maken enkel gebruik van '4e generatie-pur' bestaande uit een andere fluorkoolwaterstof, en heet HFO. HFO’s hebben een lage milieu-impact (GWP van 7).

Koudemiddelen

In alle warmtepompen zitten koudemiddelen. Een koudemiddel is een vloeistof, maar met een veel lager kookpunt dan bijvoorbeeld water. Het neemt de relatief lage temperatuur van de omgeving op en vervolgens wordt het in de warmtepomp snel naar een hogere temperatuur gebracht door het samen te persen (pompen). Er zijn veel verschillende koudemiddelen, zowel synthetische als natuurlijke.

Synthetische koudemiddelen

Dit zijn stoffen die van nature niet voorkomen, maar door de mens zijn ontwikkeld voor industriële doeleinden. Synthetische koudemiddelen zijn (H)CFK’s en HFK’s. Deze stoffen (zoals R410a en R134a) hebben een schadelijk effect op de ozonlaag. De stof R410a (wordt veel gebruikt in machines die koelen tot 0°C, zoals koelkasten en airconditioners) heeft een GWP van maar liefst 2088. Op basis van de verdragen van Montreal (1992) en Kyoto (2007) zijn chloorhoudende koudemiddelen, zogenaamde CFK’s en HCFK’s verboden.

De meeste warmtepompen (en ook koelkasten) bevatten HFK’s (ook wel f gassen genoemd) als koudemiddel. Dit zijn ook synthetische koudemiddelen. F gassen zijn zware broeikasgassen en vallen onder een streng regime: monteurs en bedrijven die werken met deze koudemiddelen dienen gecertificeerd te zijn. Daarnaast is vanuit Europa vastgelegd dat we naar 2030 toe het gebruik van F gassen willen reduceren.

Natuurlijke koudemiddelen

Dat klinkt meteen een stuk beter. Dit zijn stoffen die ook van nature voorkomen in het milieu, zoals water, CO2 (R744) en Koolwaterstoffen, zoals ethaan (R170) en propaan (R290). Veel Varme Warmtepompen maken gebruik van R290 (dus propaan) als koudemiddel. Het grote voordeel van het toepassen van R290 is de lagere belasting van het milieu. GWP van R290 is slechts 3 (ter vergelijking: de GWP waarde van R410a bedraagt 2088!). Varme warmtepompen met R290 koudemiddel zijn dus niet alleen goed voor uw portemonnee maar ook goed voor het milieu.

R290

Lees ook

Hoe zit het subsidie?

 

ISDE subsidie

LEES MEER

"Warmtepompen moeten stiller, kleiner en duurzamer worden".

 

Varme is het natuurlijk helemaal eens met Diederik Samsom! Onze warmtepompen zijn dat namelijk al.


LEES MEER

Wat kost het en hoeveel kan ik besparen?

kosten besparen

 LEES MEER

VARME BV

De Ring 13
5261 LM Vught
085-0215274
[email protected]

KVK: 64224473
BTW: NL855573673B01
Bank: NL81RABO 0306 7485 84