Er komen nieuwe regels voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in 2020. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de huidige ISDE-regeling laten evalueren door SEO en heeft een aantal wijzigingen aangekondigd. We zetten ze even voor je op een rij:

Geen ISDE meer voor nieuwbouw – wel voor bestaande bouw
Het lijkt de onderzoekers en de minister niet langer nodig om de subsidie te verstrekken voor het plaatsen van warmtepompen en zonneboilers in nieuwbouwwoningen. En wel hierom: Met de wijziging van de Gaswet zijn netbeheerders sinds juni 2018 niet langer verplicht om elke nieuwe woning aan te sluiten op het aardgasnet. Voor deze woningen zijn alternatieven voor het verwarmen dus al verplicht en hebben de extra push (lees: ISDE subsidie) minder hard nodig. Het is effectiever het budget van de ISDE geheel in te zetten voor de verduurzaming van bestaande woningen en gebouwen, vindt de minister.

Geen subsidie meer op pelletkachels en biomassaketels
De onderzoekers hebben bij deze systemen gekeken naar mogelijke negatieve effecten op de luchtkwaliteit. Volgens SEO zijn de maatschappelijke kosten bij deze apparaten (extra uitstoot van stikstof, fijnstof en koolmonoxide) hoger dan de maatschappelijke opbrengst (CO2-reductie). De minister neemt daarom hun advies over: geen subsidie meer voor deze toestellen vanaf 1 januari 2020.

Wel subsidie voor isolatie
Vanaf 2021 kunnen woningeigenaren en VVE’s ook ISDE-subsidie aanvragen voor investeringen in isolatie. Nu komt deze subsidie nog uit de pot ‘Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)’. Vanaf 1 januari 2021 wordt de isolatie-subsidie dus uit de ISDE-regeling uitgekeerd en is tot en met 2030 ook subsidie beschikbaar om woningen (extra) te isoleren.

ISDE verlengd tot 2030
De Investeringssubsidie Duurzame Energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013. De regeling ging effectief van start in 2016 en zou doorlopen tot en met 31 december 2020. De ISDE wordt volgens Wiebes in ieder geval verlengd tot 2030. Hoeveel subsidie er vanaf 2021 ter beschikking komt, is nog niet bekend. 

 

Wat betekent dit voor de aanschaf van een warmtepomp of warmtepomp-boiler?
Wil je een warmtepomp(-boiler) aanschaffen voor een nieuwbouwhuis*? Dan heb je nog tot eind december om dat te doen met het voordeel van de ISDE subsidie! Een warmtepomp(-boiler) kopen voor je bestaande huis? Dan kan je voorlopig nog gewoon op subsidie rekenen en schaf je dus heel voordelig een Varme warmtepomp-boiler of Ochsner warmtepomp aan! (en als je ze beide neemt, krijg je gewoon twee keer subsidie)

*nieuwbouw = woning waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is ingediend.

 

VARME BV

De Ring 13
5261 LM Vught
085-0215274
[email protected]

KVK: 64224473
BTW: NL855573673B01
Bank: NL81RABO 0306 7485 84